Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Przepuklina zbiornika skrzyżowania nerwów wzrokowych

Przepuklina zbiornika skrzyżowania nerwów wzrokowych

Proszę o interpretację wyniku MRI głowy kobiety 69-letniej. Pojedyncze drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 i FLAIR zlokalizowane w istocie białej podkomorowej w obu półkulach mózgu, o charakterze n-pochodnym. Przepuklina zbiornika skrzyżowania nerwów wzrokowych do dołu przysadki, przysadka spłaszczona, przyparta do dna siodła. Poza tym struktury nad i podnamiotowe mózgowia bez zmian ogniskowych. Struktury środkowe nieprzemieszczone. Układ komorowy nie jest poszerzony. Pozostałe wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie wieku.

Maria 2014-01-20, 22:32