Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Podwójne widzenie przy ruchach głowy

Podwójne widzenie przy ruchach głowy

W ostatnim czasie wystąpiły u mnie nagłe zaburzenia widzenia, mianowicie podwójne widzenie przy ruchach głowy aktywniejsze na prawą stronę, nieznacznie podwyższone ciśnienie. Wykonano mi RM mózgu i pnia mózgu: W strukturach głębokich mózgu po prawej stronie poj. drobne ognisko do 4mm podwyższonego sygnału e T2 i Flair, bez restrykcji i dyfuzji w DWI, zmiana niespecyficzna. Poza tym mózgowie bez ognisk patologicznego sygnału, czy zaburzeń dyfuzji. Kora i istota biała o prawidłowym zróżnicowaniu. Nie wykazano zmian w lokalizacji skrzyżowania wzrokowego, czy pasm wzrokowych. Przestrzenie płynowe odpowiednie do wieku. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo.
ponadto pobrano mi płyn mózgowo rdzeniowy: nie wykryto prążków oligoklonalnych w surowicy i płynie oraz Immunoglbulina w surowicy i WPm w normie.
Boję się, ze mogę mieć do czynienie z SM, proszę interpretację

Kamila 2012-11-29, 17:21