Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Ogniska hiperintensywne w mózgu a nieustające szumy uszne

Ogniska hiperintensywne w mózgu a nieustające szumy uszne

W istocie białej przykomorowej , w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach PD i T2- zależnych wielkości ok. 7 mm, nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu- zmiana niespecyficzna.( może odpowiadać zmianie naczyniopochodnej?, demielinizacyjnej?), do kontroli po konsultacji klinicznej.
Nie można wykluczyć również obecności drugiej, mniejszej zmiany ( wlk do ok. 2mm) zlokalizowanej przyśrodkowo, w obrębie prawej półkuli móżdżku.
Moje objawy to długotrwałe nieprzestające szumy m głowie.
Proszę o wytłumaczenie tego opisu badania.

Arkadiusz 2013-03-25, 17:02