Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Oczopląs a duże ogniska w zakresie białej podkorowej tylnej części płata ciemieniowego

Oczopląs a duże ogniska w zakresie białej podkorowej tylnej części płata ciemieniowego

Proszę o pomoc w sprawie rezonansu. Na oddziale znalazłam się z oczopląsem. Miałam robione szereg badań w tym rezonans głowy. Napisze opis i prosiłabym o takie proste odpisanie na niego. * w zakresie białej podkorowej tylniej części ciemieniowego lewego oraz okołokomorowo w okolicach trzonu lewej komory bocznej widoczne sa pojedyncze dość duże ogniska o średnicy ok.5-7mm. W lewej półkuli mózgu widoczne siedem ognisk oraz dwa ogniska po stronie prawej o śr.3 i 5mm zlikalizowane w centrum semiovale i okolicy rogu przedniego prawej komory bocznej. Zmiany te wykazują podwyższoną intensywność sygnału w obrazach T2 zal. i sekwencji FLAIR oraz są słabo widoczne jako hipointensywne w T1 zal. obrazach i nie ulegaące wzmocnieniu kontrastowemu- cechy zamin naczyniopochodnych lub demielinizacyjnych. Ponadto opisane ogniska widoczne są także obszarach dyfuzyjnych(jak restrykcja dyfuzji). Poza tym morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciao modzelowate prawidłowej wielkości, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,, symetryczny, nieposzerzony w linii srodkowej. Komora3 i 4 oraz struktury tylnojamowe prawidłowe. Wnioski ; obraz niejednoznaczny do różnicowania między ogniskami naczyniopochodnymi lub demielinizacyjnymi. DZIĘKUJĘ Joanna

Asia 2013-09-06, 22:49