Nowe zmiany we wodogłowiu

1.BADANIE TK GŁOWY ROK 2007-LUTY

Pod i nadnamiotowo mózgowie bez zmian ogniskowych.W Środkowej części jamy prawej komory bocznej końcówka zastawki drenującej płyn mózgowo-rdzeniowy.Zastawka drenuje prawidłowo-drenaż czynny prawidłowy.Komory boczne wyraźnie poszerzone symetryczne rogi przednie zaokrąglone-zakres wodogłowia do oceny własnej i porównania z ewent.poprzednimi badaniami.Korowo-podkorowe zaniki w płatach czołowych i skroniowych.Ogniska meta newidoczne

Struktury Boczne nieprzemieszczone.

Przewody słuchowe wewnętrzne nieposzerzone.2.BADANIE TK GŁOWY-MARZEC 2009-WODOGŁOWIE

Obie komory boczne i komora trzecia poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle.Rogi czołowe zaokrąglone.Szerokość obu komór bocznych do 52 mm.Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości.Komora czwarta nieposzerzona.Nie stwierdza się cech krwawienia domózgowego.Na oknie kostnym kości pokrywy czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego.

Bardzo proszę o porównanie tych badań czy ja mam jakieś nowe zmiany we wodogłowiu i czy to coś poważnego i jakie powinno być moje dalsze postępowanie bardzo proszę o pomoc ponieważ nie mam już gdzie się zwrócić o pomoc i nie wiem co mam w takiej sytacji zrobić czy konieczna będzie operacja?

Sebastian-zastawka pudenza-kom 2010-02-17, 11:39

W zasadzie należy porównać oba wyniki badań ze sobą (zdjęcia), pierwsze badanie może być niedokładnie opisane, drugie nastomiast zawiera więcej szczegółów. Trudno zatem jednoznacznie powiedzieć czy doszło do postępu choroby.

neuron 2010-02-19, 18:17