Forum neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Nieliczne zmiany uogólnione napadowe, nasilone we śnie lekkim u dziecka

Nieliczne zmiany uogólnione napadowe, nasilone we śnie lekkim u dziecka

Wiek pacjenta w dniu badania : 3 lata 2 miesiące

Rozpoznanie : Obserwacja zaburzeń napadowych

Leczenie :

Opis badania : Badanie wykonano w senności i śnie spontanicznym. Cechy bioelektryczne senności i snu są wyrażone. We śnie lekkim, rzadziej w miarę pogłębiania się snu, występują uogólnione, 1-2 sekundowe wyładowania fal theta, zespołów fala ostra fala wolna, iglica fala i mnogich fal ostrych o ampl. od 100 do 350 uV.

Orzeczenie : Zapis nieprawidłowy, z nielicznymi zmianami uogólnionymi napadowymi, najbardziej nasilonymi we śnie lekkim.

Ela 2011-06-22, 09:19

Oznacza to najpewniej padaczkę, w zależności jakie występują objawy. Ostateczna ocena należy do neurologa.

neuron 2011-06-23, 23:42