Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki

Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki

Witam
Proszę o interpretację wyniku rezonansu magnetycznego u mojego dwu letniego synka z głębokim niedosłuchem, który będzie kwalifikowany do implantów słuchowych:

Badanie MR wykazuje asymetryczną budowę sklepienia czaszki.
Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony obu komór bocznych są dyskretnie szersze (do 12-13mm).
Dyskretne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obu okolicach czołowych i na sklepistościach wysokich partii obu półkul mózgu.
W istocie białej prawego płata ciemieniowego, nad poziomem trójkąta komorowego komory bocznej prawej - 3-4mm ognisko hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne.
Pod- i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego.

Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie obu kątów mostowo - móżdżkowych.
Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne, bez obecności masy patologicznej.
Struktura ucha wewnętrznego - obustronnie drożne.

Paweł 2010-08-18, 15:39

Wynik badania nie wyjaśnia przyczyny niedosłuchu. Poszerzenie trzonu układu komorowego jest niewielkie, ognisko hiperintensywne to wynik niedokrwienia i nie powinno skutkować większymi objawami.

neuron 2010-08-18, 22:43