Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Nagły niedosłuch

Nagły niedosłuch

Badanie MR okolicy kątów mostowo-móżdźkowych z kontrastem wykonane w przekrojach nie uwidoczniło zmian ogniskowych.
W pilotażowym badaniu MR w jednej sekwencji TSE/T2 widoczne są trzy ogniska o hiperintensywnym sygnale i obrazach T2 o śr.do 4mm w lewym płacie skroniowym, w rzucie torebki zewnętrznej po stronie prawej i przy rogu czołowym lewej komory bocznej.

Mam pytanie czy taki wynik wymaga leczenia farmakologicznego i czy to coś grożnego?


Marzena 2011-09-20, 16:31

Niestety powinna Pani osobiście skonsultować się z neurologiem, za mało tu danych na temat dolegliwości. Takie zmiany oczywiście mogą wpływać na zaburzenia słuchu. Co do leczenia to na pewno nie uda się usunąć zmian, ale może uda się zapobiec kolejnym.

neuron 2011-09-21, 23:36