Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych

Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych

W obrębie trzonu kręgu L2 oraz L5 uwidoczniono pojedyncze,dobrze odgraniczone ogniska o średnicy 5mm na poziomie L2 oraz 8mm na poziomie L5, hiperintensywne w sekwencji SE/T1 i T2 oraz izointensywne w sekwencji STIR,najprawdopodobniej o etiologii łagodnej-naczyniaki jamiste.Trzony kręgów lędźwiowych o prawidłowej intensywności sygnałów. Dyskretne obniżenie intensywności sygnałów w sekwencji SE/T2 krążków międzykręgowych na poziomach L2-L3,L4-L5,L5-S1,jak w przypadku niewielkich zaburzeń uwodnienia. Na poziomie L4-L5 oraz L5-S1 widoczna jest obwodowe uwypuklenie krążka międzykręgowego typu bulging,bardziej nasilone na poziomie L4-L5,powodujący niewielki ucisk worka oponowego bez cech zwężenia kanału kręgowego,obustronne niewielkie zwężenie zachyłków bocznych oraz kanałów korzeniowych oraz obustronną modelację oraz niewielki ucisk na poziomie L4-L5 korzeni nerwów rdzeniowych w odcinkach węwnątrzkanałowych.Kanał kręgowy w badanym odcinku o prawidłowym wymiarze strzałkowym.Stożek końcowy rdzenia kręgowego
na poziomie trzonu kręgu L1.
Proszę o wnioski i zalecenia.

wioletta 2011-01-27, 21:49