Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Masywna, szerokopodstawna przepuklina krążka lędźwiowego

Masywna, szerokopodstawna przepuklina krążka lędźwiowego

Jakiś czas temu robiłem badanie RM, które wykazało zniesienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej; centralna przepuklina krążka uciskająca worek oponowy; uciskane korzenie nerwowe w zachyłkach bocznych; zmiany wytwórcze w trzonach. Co oznacza przepuklina krążka? Czy powinienem zdecydować się na operację?


Aek111 2011-03-01, 19:41

Przepuklina to uwypuklenie się krążka lub jego fragmentów w stronę kanału kręgowego, gdzie znajduje się rdzeń kręgowy z oponami i /lub korzenie nerwowe. Krążek traci swoją funkcję *amortyzatora* między sąsiednimi trzonami kręgów. O operacji decyduje lekarz osobiście, uwzględniając występujące objawy.

neuron 2011-03-02, 16:17

Na poziomie L5-S1 masywna centralno-lewoboczna zachylkowa przepuklina krążka międzykręgowego
RTG-Zdjęcia kręgosłupa L-S wykazują wyrównanie fizjologicznej lordozy ,niewielkie lewoboczne skrzywienie . Drobne osteofity na przednich krawędziach trzonów od L3 do L5. Poza tym w zarysach kostnych bez zmian radiologicznych.Rezonans Magnetyczny- Badanie wykonano w sekwencjach SE,TSE w czasach :T1-T2-zaleznych STIR wpłaszczyznie strzałkowej i poprzecznej. Poczatkowe zmiany zwyrodnieniowe krążków mk L4/L5 i L5/S1.Naczyniak trzonu TH12 12mm.Na poziomie L4/L5 masywna centralno-lewoboczna przepuklina krążka MK uciskająca worek oponowy i korzeń lewego nerwu rdzeniowego.W mniejszym stopniu zwężony również zachyłek prawy.Na poziomie L5/S1 masywna centralno-lewoboczna,zachylkowa przepuklina krążka MK znacznie uciskająca korzeń lewego nerwu rdzeniowego oraz,w mniejszym stopniu worek oponowy.Zmiany zwyrodnieniowe blaszek granicznych trzonów.Krążki międzykręgowe,trzony kregowe na pozostałych badanych poziomach o prawidłowej wysokości i sygnale MR.Rdzeń kręgowy w zakresie stożka bez zmian ogniskowych.

Mariusz 2012-08-10, 13:45