Forum neurologiczne » Depresja, nerwica, zaburzenia psychiczne » Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

Na czym polega choroba afektywna dwubiegunowa? Jak się ją leczy?


Kasa 2011-01-30, 08:26

Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne związane z obecnością epizodów odmiennych zaburzeń nastroju, od manii do depresji. Czasami takie epizody zdarzają się 4 razy na rok, czasami częściej. Chorobę leczy się głównie farmakologicznie, podając leki stabilizujące nastrój (lit, karbamazepina, kwas walproinowy), neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne. Także elekrowstrząsy (tylko jeśli są do tego wskazania).

neuron 2011-01-30, 19:16