Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych

Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych

Chciałbym się dowiedzieć, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne poszerzonych przestrzeni przymózgowych obydwu okolic czołowych do ok 1 cm? Czy jest to powód, aby wybrać się do lekarza i czy takie schorzenie wymaga leczenia?


Benedykt 2011-01-24, 21:41

Panie Benedykcie, jak rozumiem jest Pan bądź ktoś z Pana otoczenia w trakcie diagnostyki jakiśtam objawów (niestety nie wiem jakich), lekarz zlecił badanie obrazowe głowy, otrzymał Pan wynik i chce się dowiedzieć co z tym fantem zrobić.... Otóż pokazać wynik lekarzowi, który zlecał to badanie. On zapozna się ze zdjęciami i wytłumaczy co to oznacza. Próbuję w ten sposób Panu powiedzieć, że nie istnieje choroba *poszerzenie przestrzeni przymózgowych* jest to wyłącznie wygląd struktur wewnątrzczaszkowych opisany przez radiologa, interpretowany następnie przez lekarza prowadzącego w oparciu o wywiad chorobowy, charakter objawów, a zwłaszcza wynik badania neurologicznego.

nowak 2011-01-27, 21:59