Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Dyskopatia C3-C7 i kręgozmyk

Dyskopatia C3-C7 i kręgozmyk

Wykonano świadczenie według kodu 5.03.00.0000076

Badanie MR odcinka szyjnego kręgosłupa wykonano w sekwencji SE/T1, SE/T2 i STIR w płaszczyznach strzałkowych oraz 2D MERGE w płaszczyznach poprzecznych. Grubość warstw 3 mm.

Dane ze skierowania: Dyskopatia C3 – C7 + kręgozmyk.

Zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej.
W badanym zakresie nie uwidoczniono uchwytnych cech kręgozmyku.
Trzony kręgów szyjnych o nieregularnych obrysach blaszek granicznych, o odcinkowo obniżonej wysokości, bez ewidentnych włamań, z obecnością nasilonych zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na krawędziach przednich oraz w mniejszym stopniu tylnych.
Niewielkie, rozlane, nieregularne obniżenie intensywności sygnałów w poszczególnych sekwencjach badania zobrazowanych trzonów kręgów szyjnych.
Niewielkie zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze oraz przerostowe w zakresie elementów kostnych i więzadłowych kolumny tylnej kręgosłupa szyjnego, o największym stopniu nasilenia na poziomie C5-C6, z następowym niewielkim zwężeniem przestrzeni płynowej zardzeniowej.
Brak patologicznych sygnałów w sekwencji STIR, także w zakresie zobrazowanych tkanek miękkich.
Krążki międzykręgowe odcinka szyjnego kręgosłupa wykazują obniżenie intensywności sygnału w sekwencji SE/T2, jak w przypadku zaburzeń uwodnienia.
Na poziomach od C4-C5 do C7-Th1 widoczne jest obwodowe uwypuklenie krążka międzykręgowego typu bulging bez cech uszkodzenia pierścienia włóknistego w części tylnej, powodujące zwężenie przestrzeni płynowej przedrdzeniowej, ucisk worka oponowego bez cech ucisku rdzenia kręgowego, brak istotnego zwężenia wymiaru strzałkowego kanału kręgowego, niewielkie obustronne zwężenie kanałów korzeniowych oraz obustronną modelację bez cech ucisku korzeni nerwów rdzeniowych w odcinkach wewnątrzkanałowych.
W części tylno-górnej trzonu kręgu C6, w sąsiedztwie krawędzi tylnej oraz stawu unkowertebralnego, widoczne jest pojedyncze, dobrze odgraniczone, owalne, jednorodne ognisko o wymiarach przekroju ok. 7 x 5 mm, hiperintensywne w sekwencji SE/T2 i SE/T1 oraz nieznacznie hiperintensywne w sekwencji STIR, mogące odpowiadać ogniskowej zmianie łagodnej – atypowemu naczyniakowi jamistemu.
Kanał kręgowy w odcinku szyjnym kręgosłupa o prawidłowym wymiarze strzałkowym.
Intensywność sygnału z odcinka szyjnego rdzenia kręgowego prawidłowa.
Rezerwa objętościowa kanałów korzeniowych na badanych wysokościach obustronnie zachowana.

Wnioski:
Zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej.
Cechy rozpoczynającej się spondylozy szyjnej z wielopoziomową dyskopatią (bulging) , bez wtórnej stenozy wymiaru strzałkowego kanału kręgowego oraz kanałów korzeniowych obustronnie.
Brak uchwytnych cech MR mielopatii szyjnej oraz stenozy kanałów korzeniowych obustronnie.
Podejrzenie drobnego, atypowego naczyniaka jamistego trzonu kręgu C6 (szczegóły j.w.).
Obraz MR trzonów kręgów szyjnych – przy zgodnych danych klinicznych – nie pozwala na jednoznaczne wykluczenie zespołu mielodysplastycznego.

Adam 2013-04-15, 14:48