Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Cechy przeciążenia w obrębie blaszek granicznych trzonów kręgów L3 do S1

Cechy przeciążenia w obrębie blaszek granicznych trzonów kręgów L3 do S1

Na poziomie l4/l5 widoczne uwypuklenie materiału krążka międzykręgoego poza obręb trzonów,obniżenie wyysokości krążka międzykręgowego po stronie prawej,w materiale krążka widoczny objaw próżniowy.Uwypuklony materiał krążka powoduje ucisk worka oponowego,przewężenie zachyłków bocznych kanału kręgowego i zmniejsza rezerwę objętościową prawego otworu międzykręgowego. Materiał uwypuklonego ku tyłowi krążka powoduje ucisk początkowego odcinka korzenia nerwu rdzeniowego l5 po prwej stronie.Podejrzenie czynnościowego ucisku początkowego odcinka korzenia l4 po stronie lewej.Szerokość kanału kręgowego w wymiarze a-p,mierzona na wysokości uwypuklonego krążka wynosi 12mm.na poziomiel5/s1 widoczna wyrażna tylna szerokopodstawna protuzja krążka międzykręgowego z lateralizacją prawostronną,powoduje niewielki ucisk worka oponowego.Nie można wwykluczyć ucisku początkowego odcinka korzenia nerwu rdzeniowego S1 po stronie prawej.Lewostronna skolioza odcinka L kręgosłupa. Zmiany zwyrodniniowo-wytwórcze na krawędziach trzonów kręgów i zniekształcającewyostrzenia w stawach międzykręgowych badanego odcinka kręgosłupa.Cechy przeciążenia w obrębie blaszek granicznych trzonów kręgów L3 do S1.Częściowa sklerotyzacja powierzchni stawowych,zmiany zwyrodnieniowe i zatarcie zarysów szczeliny prawego stawu krzyżowo-biodrowego-w części przedniej.Szczelina lewego stawu krzyżowo-biodrowego zachowana,w stawie tym obecny objaw próżniowy.Uwapnione blaszki miażdżycowe w aorcie brzusznej i w tętnicach biodrowych wspólnych.

Wiesław 2012-04-04, 13:38

Wszystko zależy w zasadzie od dolegliwości. Na pewno wskazana jest rehabilitacja celem wzmocnienia mięśni przykręgosłupowych.

neuron 2012-04-08, 18:00

Chciałem się jeszcze dopytać,czy konieczna jest wizyta u neurochirurga jak sugeruje neurolog który mnie prowadzi.

wiesław 2012-04-09, 09:48