Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie

Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie

Proszę o interpretację wyniku EEG :
czynność podstawową stanowi rytm alfa o dominującej częstotliwości fal 8,5-9,0 c/sek oraz 10,5-11,5 c/sek i amplitudzie od 30 uV do 55 uV z domieszką czynności beta w odprowadzeniach przednich oraz zgrupowanych w serie fal wodnych 4,0-5,0 c/sek głownie w centralnych okolicach ciemniowo-skronowych w półkuli prawej. Na tym tle w okolicach ciemniowo-skroniowych w półkuli prawej dość liczne serie fal ostrych tworzących na ogół zespoły z igilcą i falą wolną o częstotliwości 4,0-5,o c/sek i amplitudzie zespołów napadowych do 105 uV z zaznaczoną tendencją do uogólnienia zmian.
HV - nieznacznie nasila zaburzenia napadowe o czasie trwania wyładowań do około 5-6 sk i amplitudzie zespołów napadowych do 205 uV.
RZ- słabo wyrażona , szybko sie wyczerpuje i nie hamuje do końca czynności napadowej.
Adnotacja Domiszka artefaktw powikowo-gałkowych zwłaszcza podczas HV
Dodam, iż często miewam bóle głowy, które trwają kilka dni, zmienia sie mimika twarzy, czuję w głowie kłócia typu prądowego, które trwaja kilka sekund, dodatkowo mam drętwienie twarzy w szczególności strony lewej i ust.
Proszę o pomoc w interpretacji powyższego wyniku, czy jest to padaczka czy moze nerwica lub coś innego.

Małgosia 2011-03-09, 20:10

Badanie może sugerować padaczkę, jeśli jednak nie wystąpił jak dotąd napad padaczkowy to należy wziąć pod uwagę inne choroby np. migrenę.

neuron 2011-03-10, 17:58