Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych

Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych

Obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy,w obu fazach badanie nie uwidoczniono zmian ogniskowych,struktury kostne mózgoczaszki bez zmian tomograficznych,ciało obce w prawym kanale słuchowym zewnętrznym,minimalne zgrubienie śluzówki komórek sitowych tylnych.


łukasz 2011-02-21, 19:27

Badanie bez większych odchyleń (pod względem neurologicznym). Ciało obce z kanału słuchowego należy usunąć u laryngologa. Co do pogrubienia śluzówki komórek sitowych to wynik przewlekłego stanu zapalnego.

neuron 2011-02-21, 23:14