Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych

Badanie RM mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk.
W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR, izointensywne w T1. Nie ulega zwmocnieniu kontrastowemu ani restrykcji perfuzji w DWI- naczyniopochodne.
Prawdopodobnie o podobnym charakterze ogniska (słabo separujące się) widoczne są w lewym płacie czołowym. Nie uwidoczniono zmian ogniskowych w obrębie struktur podnamiotowych tkanki mózgowej. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, bez cech ucisku. Zbiornik podstawy mózgowia niezmienione. Pień mózgu i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Wn. Zmian rozrostowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Naczyniopochodne ognisko w prawym płacie czołowym. Podejrzenie ognisk naczyniopochodnych w lewym płacie czołowym - do obserwacji.
Tj. cały opis badania, bardzo proszę o opinię ma 34 lata

Agnieszka 2011-02-28, 12:30

Dziękuję za opis. Wspomniane zmiany nie są niczym niepokojącym. Są to zmiany naczyniopochodne, np. związane z wiekiem, z niedokrwieniem.

neuron 2011-02-28, 18:44