Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu

Rezonans magnetyczny angio uwidocznił w prawej półkuli nieduże pojedyncze ognisko o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio-MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek dalszy wypełnia się głównie przez t. łączącą tylną lewą, t. kręgowa prawa hypoplastyczna. poza tym nie stwierdza się odmian rozwojowych i malformacji naczyniowych na przebiegu tętnic mózgowia.

Magda 2011-05-09, 20:51