Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym

Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym

Badanie mozgowia wykonano w sekwencjach tse w obszarach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego . Skany wykonano w płaszczynach osadowych , strzałkowych i czołowych . Uwidoczniono pojedyncza , mała ( o srednicuy 2,1 mm) owalna zmiane hiperintensywna w T2 i FLAIR , izointensywna w T1 zlokalizowana w istocie białej prawego zakętu przedsionkowego. obraz MR sugeruje etiologie naczyniowa . nie wzkazano wzmocnienia zmianyoraz patologicznego wzmocnienia badanych struktur po kontrascie. Układ komorowy symetrtczny , nieposzerzony. Rezerwa płytowa zachowana.
Poza tym badanie uwidoczniło przyscienne pogrubienie błony sluzowaj obu zatok szczękowych .

Agnieszka . 2011-03-30, 21:22

Co do pogrubienia błony śluzowej zatok szczękowych niezbędna jest konsultacja z laryngologiem. Wskazuje to na przewlekły stan zapalny.
Zmiana hiperintensywna w T2 to najpewniej zmiana naczyniopochodna, czyli najpewniej niedokrwienna. Wynik (kliszę i opis) należy przedstawić lekarzowi, który zlecił badanie. Uzyska wówczas Pani ostateczne wyjaśnienie wyniku.

neuron 2011-03-31, 22:56