Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych

Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych

Witam,
Dostałam wynik badania MR-bez środka kontrastowego,ale niestety nic nie rozumiem,a do wizyty u lekarza jest bardzo daleko i trochę się niepokoję. Oto treść:
*W istocie białej obu płatów czołowych, ciemieniowych i pogranicza potyliczno-skroniowego głównie podkorowe widoczne liczne hyperintensywne w obrazach T2 -zależnych i FLAIR ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1-zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. Pojedyncze ognisko o podobnej morfologii zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie lewej komory bocznej. Zmiany nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Bez cech restrykcji cząsteczek wody w obrazach DWI. Obraz odpowiada najpewniej plakom demielinizacyjnym, w różnicowaniu należy uwzglednić ogniska naczyniopochodne lub pozpalne (vasculitis).
Ciało modzelowate, struktury tylnej jamy czaszki, struktury okołosiodłowe i pogranicza czaszkowo-szyjnego bez widocznych zmian.Wklęsly zarys płata gruczołowego przysadki, w granicach normy fizjologicznej. Struktury oczodołów bez wyraźnych widocznych zmian. Przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowe. Sygnał z naczyn prawidłowy*


Prosze powiedziec co znaczy ten wynik? Co mi dolega? Dostałam skierowanie na badania ze względu na częste bóle głowy i niedowidzenie.

Patrycja 2011-03-30, 09:59

Wynik tak czy inaczej musi osobiście ocenić neurolog, chodzi głównie o kliszę i rozmieszczenie zmian. Zmiany są demielinizacyjne, czyli albo wiążą się z chorobą demielinizacyjną np. SM lub są naczyniopochodne luz pozapalne, jak napisał radiolog. Duże znaczenie maja tu badanie neurologiczne i wywiad w kierunku przebytych chorób, chorób towarzyszących, leczenia.

neuron 2011-03-30, 21:18