Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej

Moja żona uskarża się na ciągle bóle głowy oraz drętwienie rąk otrzymała skierowanie na badanie MR i mamy jego wynik :

* W badaniu uwidoczniono w okołokomorowej istocie białej mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony względem linii pośrodkowej, jego wielkość w granicach normy.
Pozostałe wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w granicach normy.
Bardzo proszę o przełożenie tego na prosty język, co ten wynik tak naprawdę oznacza.

krzys 2011-02-21, 11:13

Większych nieprawidłowości nie ma. Opisana zmiana jest dosyć mała i pochodzenia naczyniowego, np. o podłożu niedokrwiennym. Dobrze, aby wynik badania, szczególnie kliszę ocenił jeszcze osobiście neurolog, szczególnie asymetryczny układ komorowy. Wtedy ostatecznie będzie można ustalić powiązanie między występującymi objawami a opisanymi w wyniku badania zmianami.

neuron 2011-02-21, 23:54

Bardzo dziękuję za odpowiedź,
Czy to można w jakiś sposób leczyć ?
Jaka może być przyczyna tego niedokrwienia?

krzys 2011-02-22, 10:33