Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Atak zaburzeń w komunikacji mimo zachowania świadomości i przytomności

Atak zaburzeń w komunikacji mimo zachowania świadomości i przytomności

Witam, znalazłam sie w szpitalu w wyniku nagłego epizodu o charakterze afazji - przez ok. 20 minut nie mogłam sie komunikować ani wypowiedzieć słów, chociaż byłam przytomna i świadoma. Zrobiono mi badania które nic nie wykazały. Z powodu dyskretnego objawu Bagińskiego skierowano mnie na badania MR, wyniki są następujące: *Badanie MR Głowy bez podania środka kontrastowego wykonano w sekwencji FLAIR, DWI, GRE, SE, TSE w obrazach T1 i T2 zależnych, T2
Uwidoczniono: pojedyncze, drobne ognisko (średnicy ok.3 mm), najpewniej naczyniopochodne, zlokalizowane podkorowo w istocie białej lewego płata czołowego - wątpliwe znaczenie kliniczne. Poza tym obraz mózgowia bez zmian ogniskowych; układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone; niewielkie polipowe zgrubienie śluzówki w lewej zatoce szczękowej.
Co to moze znaczyć? Czy to poważne? Jaka moze byc przyczyna tych zaburzeń, które zdarzały mi się już wcześniej, ale były krótkotrwałe - ok 1minuty. Mam 53 lata. Pozdrawiam.

Elżbieta 2012-05-01, 10:49

To stara zmiana niedokrwienna. Nie powinna powodować dolegliwości. Przebyła Pani przemijające niedokrwienie mózgu. Ważne jest leczenie profilaktyczne celem zapobiegania udarowi mózgu w przyszłości.

neuron 2012-05-02, 18:00