Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji

Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji

Witam. Jestem 43 letnią kobietą. Miałam robiony MRI głowy.Oto wynik.
W badaniu MRI, które wykonano w sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.(Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub wtórnej. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Ciało modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia).
Proszę o interpretację wyniku.

Gosiek 2011-03-06, 12:36

W zasadzie opis badania nie wyjaśnia przyczyny demielinizacji, czyli czy jest ona pochodzenia naczyniowego (wtórna) czy pierwotna. Należy wynik badania skorelować z występującymi objawami oraz wykonać dalszą diagnostykę np. w celu wykluczenia SM.

neuron 2011-03-06, 12:51