Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym

Mam przed sobą opis wyniku badania MR proszę ojakąś informcję bo do neurologa mam za miesiąc.
Badanie mózgowia wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego płata ciemieniowego oraz początkowym odcinku przedniej odnogi przwej torebki wewnętrznej uwidoczniono dwie pojedyncze zmiany hiperintensywne w T2 i Flair , hipoizointensywne w T1. W trzonie ciała mozelowatego oraz ponadnamiotowo zmian nie stwierdza się . Obraz MR tych zmian sugeruje etiologię naczyniową , ale wymaga pełnego różnicowania klinicznego. Nie wykazano zmian po kontraście. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana.-
Badanie zlecone po przebytym pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego

Małgośka 2010-09-30, 18:38

Badanie obrazowe wyklucza w zasadzie, aby przyczyną pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego było stwardnienie rozsiane. Wymieniona w opisie zmiana hiperintensywna i hipointensywna wskazuje na zmianę naczyniową do dalszej diagnostyki. Poza tym innych nieprawidłowości brak.

neuron 2010-10-02, 16:34