Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiana naczyniopochodna w obrębie istoty białej

Zmiana naczyniopochodna w obrębie istoty białej

Dzień dobry.

Badanie MR wykonano w sekwencjach FSE, FRFSE, SWAN w obrazach T1, T2, T2*, FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej.

W obrębie istoty białej pogranicza czołowo - ciemieniowego lewej półkuli mózgu pojedynczy obszar średnicy około 3,5mm, hiperintensywny w obrazach FLAIR i T2 zależnych, mogący odpowiadać zmianie naczyniopochodnej. Decyduje przebieg kliniczny i obraz kontrolnych badań MR. Na przednim zarysie płata skroniowego prawej półkuli mózgu torbiel pajęczynówki o wymiarach około 11x8,5x7,5mm.
Nie stwierdza się zaburzeń swobodnej dyfuzji w obrębie mózgu i móżdżku.
Pozostałe przestrzenie płynowe okołomózgowe w granicach normy. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przysadka i okolica skrzyżowania nerwów wzrokowych bez widocznych zmian.

Mam 35l. Nie cierpię na nadciśnienie, hipercholesterolemię, ani inne skorzenia.

Proszę o interpretację opisu badania.

Łukasz 2018-11-21, 16:52