Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina

Wiek 53 lata - jestem po chorobie : rak piersi
Nieliczne, drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4-5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie uwidoczniono. Nieznacznie poszerzone przestrzenie około naczyniowe Virchoffa-Robina. Ciało modzelowate o jednorodnym sygnale, prawidłowej szerokości. Struktury tylno jamowe, w tym kąty mostowo - móżdżkowe, bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklepistościach półkul mózgu i większego stopnia zanik korowy móżdżku.

Elżbieta 2011-03-26, 15:46

Wynik badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z procesem starzenia się organizmu. Zmiany naczyniopochodne mogą wynikać z nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy cukrzycy i w takiej postaci nie sa powodem do zmartwień.

neuron 2011-03-26, 20:43