Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej

Mój tata w lutym bieżącego roku usuwał korzenie zębów, i w czasie tego zabiegu został podany środek znieczulający. Najprawdopodobniej w wyniku którego został uszkodzony nerw trójdzielny. Konsekwencją tego jest drętwość lewej strony twarzy i nasilające się coraz intensywniej bóle głowy zwłaszcza przednia część.

Rezonans magnetyczny:
Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1- i T2- zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo stwierdzono obecność licznych, kilkumilimetrowych ognisk hiperintensywnych w obrazach T2- zależnych i FLAIR izointensywnych w obrazach T1- zależnych, o niespecyficznym, zapewne naczyniopochodnym charakterze.
Innych zmian wśród struktur nad-i podnamiotowych tkanki mózgowej nie stwierdza się.
Układ komorowy nadnamiotowy ustawiono pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku.
Zbiorniki podstawy mózgu bez zmian.
Nie stwierdza się zmian w przebiegu uwidocznionych w badaniu nerwów czaszkowych.

Z związku z wyżej opisanym wynikiem, chciałabym prosić o interpretację, aby dowiedzieć się co oznaczają takie wyniki, co może być przyczyną i jakie są rokowania na dalsze leczenie.

Sylwia 2009-11-17, 20:59

Wynik badania MRI głowy nie pokazuje poważnych patologii. Zmiany naczyniopochodne mogą występować u osób w starszym wieku lub mających miażdżycę, mogą być konsekwencja mikroudarów niemych klinicznie. Tak więc opis MRI wzbudza poważnych zastrzeżeń.

Tomoo 2009-11-19, 13:55

Podobne ojawy występują w boreliozie. Warto sprawdzić

Ewa 2010-11-09, 19:03