Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej

Zmiany naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej

Przesyłam winik badania TK mężczyzny lat 78, w wywiadzie zawroty głowy, wymioty, wysokie ciśnienie:
*TK głowy wykonane bez wzmocnienia kontrastowego: zmiany naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej i półkul mózgu, w płacie czołowym po stronie prawej wym. do 15 mm, w płacie czołowym po stronie lewej do 16x7 mm i do 13 mm nad trzonem komory bocznej lewej, do 28 x 9 mm w płacie ciemieniowym prawym, do 9 mm w płacie ciemieniowym lewym. Leukoarajoza. Układ komorowy symetryczny, poszerzony na tle zaniku centralnego – komora III szerokości około 10 mm, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe prawidłowej szerokości. Móżdżek i struktury tylnojamowe zmian nie wykazują. Bez cech krwawienia śródczaszkowego. Kości czaszki zmian nie wykazują. Zwapnienia w wewnątrzczaszkowych odcinkach tętnic dogłowowych.*
Dodam, że pacjent stracił zupełnie apetyt, chęć do życia i zainteresowanie dawnym hobby, nie chce spacerować, nie wyraża zgody na wizytę u lekarza oraz wykazuje objwy głębokiej depresji.
Proszę o konsultację oraz odpowiedź na pytania, jaki wpływ na stan zdrowia i zachowanie mogą mieć stwierdzone zmiany, jaki efekt długoterminowy? Jakie należy podjąć kroki w tym przypadku.

Joanna 2011-11-05, 16:02

Opisane zmiany mają pochodzenie naczyniowe, mogą powodować zaburzenia emocji, w tym przyczyniać się do powstania depresji. Takie zmiany mogły powstać w związku z czynnikami ryzyka jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń, try życia. Wynik nie tłumaczy zawrotów głowy i wymiotów.
Należy leczyć czynniki ryzyka, chorobę podstawową. Rozważyć konsultację u laryngologa.

neuron 2011-11-06, 15:38

Konsultacja u laryngologa była, ponieważ w pierwszym etapie choroby tata miał ataki bardzo silnych wymiotów i czasami całkowitą utratę równowagi oraz szumy w uszach. Podejrzewano więc zespól Meniera, ale przeprowadzone badania nie potwierdziły w 100% tej diagnozy. Badanie przepływu w tętnicach szynych wykazało zaledwie 20% zmniejszenie światła tętnic. Obecnie przyjmuje leki przeciwmiażdżycowe i przeciw nadciśnieniu. Konsultacja u psychiatry wykazała silną depresję. Lekarze specjaliści (laryngolog, neurolog, specjalista chorób naczyń) stwierdzili, że w zakresie ich kompetencji zmiany chorobowe w zasadzie nie są wielkie. Chociaż wszyscy twierdzą, że mózg jest w znacznym stopniu zniszczony. Czy wspomniane wyżej zmiany w mózgu mogą powodować zmiany osobowości (bezradność, zdziecinnienie)? Pytam, ponieważ czasem tata nie potrafi sam się rozebrać do spania i moczy się w nocy, a innego dnia bywa, że rozścieli łóżko i w miarę przytomnie rozmawia. Chcę wiedzieć czego się spodziewać i jak z takim chorym postępować.

Joanna 2011-11-07, 10:51