Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany naczyniopochodne okołokomorowe w przebiegu choroby niedokrwiennej małych naczyń

Zmiany naczyniopochodne okołokomorowe w przebiegu choroby niedokrwiennej małych naczyń

Badanie w sekw. SE/TSE w obrazach T1, T2, PD-zależnych oraz sekw. Flair w płaszczyżnie poprzecznej, czołowej i strzałkowej.
W okołokomorowej istocie białej obu półkul mózgu są zlewne rozległe obszary zmienionego sygnału-hiperintensywne w obrazach T2 iPD zależnych i częściowo hipointensywne w obrazach T1 zależnych-zmienny niespecyficzne, prawdopodobnie naczyniopochodne w przebiegu choroby niedokrwiennej małych naczyń.
Cechy znacznie nasilonych zaników korowych.Reszta w normie.Układ komorowy pośrodkowy o szerszych komorach bocznych-rogi czołowe i trzony komór ok. 14-15mm głęb. Zmian w kole tęt. Willisa nie widać. Sródczaszkowe odc.nerwów podst.II-IX bez cech patologii.
B.proszę o opinię w tej sprawie.

Ewa 2011-08-10, 08:35

Tak jak wskazuje na to opis, zmiany są naczyniopochodne. Wynikać mogą z niedokrwienia na podłożu miażdżycy naczyń. Wynik powinien zweryfikować lekarz osobiście i powiązać go z wywiadem chorobowym.

neuron 2011-08-11, 22:57