Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany naczyniopochodne niedokrwienne w istocie białej okołokomorowej obu półkul mózgowych

Zmiany naczyniopochodne niedokrwienne w istocie białej okołokomorowej obu półkul mózgowych

Co jest przyczyną powstawania zmian naczyniopochodnych niedokrwiennych, które znajdują się w istocie białej okołokomorowej obu półkul mózgowych? Osoba, któa to ma (mąż) czuje się dobrze, nigdy nie miał problemów neurologicznych, teraz miał wypadek, ale lekarz powiedział, że te zmiany są dużo wcześniejsze. Skąd się wzięły?


Dracha 2011-08-17, 11:55

Takie zmiany mają najczęściej podłoże internistyczne, czyli zaawansowaną miażdżycę naczyń i nadciśnienie tętnicze, inne przyczyny to cukrzyca, choroby naczyń.

neuron 2011-08-18, 21:33

Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach FSE i FLAIR,obrazy TI,T2-zalezne,w przekrojach strzałkowych i poprzecznych oraz obrazy T2-zależne typu FIESTA w przekrojach poprzecznych.

W obu półkulach mózgu,w istocie białej okołokomorowej i podkorowej,pojedyncze,drobne,ogniska,średnicy do ok.4mm,hiperintensywne w obrazach T2-zależnych i sekwencji FLAIR,o cechach zmian naczyniopochodnych.
Prawidłowa intensywność sygnału istoty szarej.
Struktury mózgowia podnamiotowe bez zmian ogniskowych.
Układ komorowy symetryczny,nieprzemieszczony,nieposzerzony.
Przestrzenie płynowe przymózgowe prawidłowe.
Przyścienne zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych.

Panie doktorze,jak rozumieć powyższy opis badania? i jakie dalsze postępowanie przedsięwziać?
Dziękuję.

Daria 2012-11-24, 11:13

Profilaktycznie badanie za 6 miesięcy RM, nie martw się wszystko ok

fredka 2012-11-24, 20:24