Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiana o typie naczyniopochodnym w obrębie ośrodka półowalnego

Zmiana o typie naczyniopochodnym w obrębie ośrodka półowalnego

Opis MR: w obrębie ośrodka półowalnego po stronie lewej widoczne jest słabo wysycone hiperintensywne w obrazach DF i T2W ognisko o średnicy około 6 mm, o niejednoznacznym charakterze , może odpowiadać zmianie o typie naczyniopochodnym. Opisana zmiana w obrazach T1W jest hiperintensywna. Poza tym struktury miąższu mózgowia bez innych zmian ogniskowych o charakterze patologicznym. Ukłąd komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń i zmian ogniskowych o charakterze patoloicznym. Odcinek rdzenia kręgowego w zakresie objętym badaniem bez uchwytnych zmian ogniskowych o charakterze patologicznym. Części kosgtne czaszki objęte badaniem bez odchyleń od stanu prawidłowego. W wykonanych sekwencjach dyfuzyjnych nie stwierdzam cech ograniczenia dyfuzji w badanych strukturach mózgowia. Struktury ciała modzelowatego w projekcji strzałkowej bez odchyleń od stanu prawidłowego. Dodatkowo zmiana torbielowata o srednicy 17mm w lewej zatoce szczękowej.

Aga 2013-03-13, 21:22