Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiana demielinizacyjna naczyniopochodna

Zmiana demielinizacyjna naczyniopochodna

Badanie mojej babci wykazało zmianę demielinizacyjną naczyniopochodną. O czym świadczy taka zmiana? Czy może być czymś poważnym? Czy mogą z niej wyniknąć jakieś poważne problemy?


Edyta 2011-10-11, 18:48

Taka zmiana jest wynikiem lokalnego niedokrwienia na podłożu miażdżycy naczyń, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, palenia papierosów, otyłości czy nadwagi. Warto leczyć te czynniki ryzyka co zapobiegnie pogłębianiu się zmian.

neuron 2011-10-12, 23:37

Mam 24 lata i odebrałam wynik badania MR (sekwencja SE, FSE, Flair, DWI, obrazy T1 i T2 zal., trzy projekcje), bez kontrastu:

W badaniu uwidoczniono w okołokomorowej istocie białej mózgu obu półkul, na granicy korowo - podkorowej, w płaszczyznach komorowych i nadkomorowych pojedyncze, hyperintensywne w obrazach T2 zal. i sekwencji Flair ogniska o przekroju do ok. 5mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieuciśnięty i nieprzemieszczony względem linii pośrodkowej, jego wielkość w normie. Pozostałe wewnątrzcząstkowe przestrzenie płynowe w normie.

Aleksandra 2013-04-19, 23:00