Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zaniki korowe mózgu w okolicach czołowo-ciemieniowych

Zaniki korowe mózgu w okolicach czołowo-ciemieniowych

Zaniki korowe mózgu w okolicach czołowo-ciemieniowych. W obrębie płata czołowego lewego podkorowo widoczne pojedyncze ognisko hiperintensywne w T2WI i T2FLAIR nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu wielkości 3mm - zmiana naczyniopochodna? Poza tym obraz warstwy korowej, istoty białej, jąder podkorowych, struktur pnia mózgu i zbiorników przestrzeni podpajęczynówkowej prawidłowy. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przyścienne zgrubienie błony śluzowej prawej zatoki klinowej.


Katarzyna 2012-12-27, 09:46

U mojej 22 - letniej córki badanie to wykazało *zaniki korowe mózgu w płatach czołowo - ciemieniowych*. Mega cisterna magna o wymiarze poprzecznym - 12 mm i a - p - 11,1 mm. Co to oznacza? Córka choruje też na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Czy to ma wpływ na wynik tego badania?

Anita 2013-10-21, 16:56