Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Udar niedokrwienny

Udar niedokrwienny

U mojego taty zdiagnozowano udar niedokrwienny. Tata jest nieprzytomny, jego stan jest ciężki. Jak doszło do udaru? Jakie zmiany w mózgu powoduje udar niedokrwienny?


Pyska27 2011-09-06, 17:48

Najczęściej do udaru dochodzi wskutek np. oderwania niestabilnej blaszki miażdżycowej w przebiegu nadciśnienia tętniczego, oderwania skrzepliny w przebiegu migotania przedsionków, zaburzeń krzepnięcia krwi. W wyniku udaru dochodzi do niedokrwienia i niedotlenienia komórek nerwowych w danym obszarze, a w konsekwencji do ich zaniku.

neuron 2011-09-07, 18:58