Forum neurologiczne » Torbiele pajęczynówki, zmiany torbielowate » Torbiel uciskająca zakręty bieguna przedniego płata czołowego

Torbiel uciskająca zakręty bieguna przedniego płata czołowego

Uklad komorowy nieprzemieszczony,nieposzerzony.W przednich partiach okolicy czołowej lewej obecność wrodzonej torbieli pajęczynówki o wymiarach:szerokość 43 mm,wysokość 35 mm i grubość do 17-18mm.W miejscu opisywannej torbieli wyrażne ścienczenie łuski kości czołowej,torbiel w miernym stopniu uciska zakręty bieguna przedniego płata czołowego lewego.Na pozostalych obszarach szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w granicy normy wiekowej.W istocie białego lewego płata czołowego,bezpośrednio przy rogu przednim komory bocznej lewej oraz na granicy przednich partii jądra soczewkowatego i torebki zewnętrznej i lewej obecność dwóch małych ognisk niedokrwiennych o wymiarach 3 i 2 mm.Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. UWAGA*** W miejscu bifurkacji tętnicy środkowejmózgu lewej-obecność małego workowatego tętniaka o wymiarach worka 4,5mm na 3 mm.Worek tętniaka projektuje bocznie i ku dołowi. Poza tym nie stwierdza się innej wady naczyniowej ani niedrożność w odrębie głównych wewnątrzczaszkowych pni tętniczych.WNIOSEK*mały ,workowaty tętniak tętnicy środkowej mózgu lewej.Wrodzona torbiel pajęczynówki okolicy czołowej lewej.

BARBARA 2011-02-10, 21:44