Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu

Dzień dobry,
Mam prośbę o opinię na temat wyniku, którego treść zacytuję niżej. Przesłanką do wykonania badania MRI głowy bez podania i z podaniem środka cieniujacego oraz z opcją angio były długotrwałe bóle głowy powtarzające się co około pół roku od kilku lat i leczone skutecznie: Vinpocetinum, Tolperis, Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum, a obecnie amitryptylinum z momentami nieskuteczności. Status post nephrectomiam sin. tonsilectomiam, adenotomiam.
Wynik badania MRI głowy:
Badanie wykonano w sekwencji TSE w obrazach T1, T2 pd-zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych. podano paramagnetyczny środek kontrastujący. Obustronnie w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych obecne są rozsiane, pojedyncze nieprawidłowe obszary o podwyższonej IS w obszarach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. Największa pośród zmian osiąga 6mm i położona jest do przodu i bocznie od rogu czołowego lewej komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmoiżonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego. Obustronnie w okolicy czołowo - ciemieniowej poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej. Zatoki oboczne nosa prawidłowo powietrzne. [Badanie opisała: Dr n. med Anna Drelich - Zbroja].
Opis badania Angio MRI:
Badanie wykonano aparatem Magnetom Essenza 1,5T z wykorzystaniem sekwencji TOF 2D i 3D. [poprzednio opisane badanie wykonano tym samym aparatem] W sekwencji ANGIO - MRI nie stwierdzono ewidentnych patologii naczyniowych głównych tętnic mówzgowia w postaci tętniaka lub naczyniaka. Uwagę zwraca całkowity brak sygnału przepływu krwi w obrębie lewej tętnicy przedniej mózgu w odcinku A1 - apalzja? hypoplazja?.
W opcji naczyniowej żylnej znaczny deficyt sygnału w obrębie prawej zatoki poprzecznej - hypoplazja? znaczne zwolnienie przepływu krwi? zakrzepica najmniej prawdopodobna? Celem weryfikacji wskazane badanie kontrolne. [Badanie opisała: Dr n. med Anna Drelich - Zbroja]. Oczekuję na badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych - wykona ta sama Pani dr. Dodam, iz zaobserwowano u mnie wzrost poziomu trójglicerydów oraz ALT. Nephrectomia z powodu ren policysticus sin. zaś polis dexter migrans.

Dodac jeszcze muszę, że od około 2 lat obserwuje stany podgorączkowe od 37 stopni do 37,5. Amitryptylinum przyjmuję w dawce pojedynczej 25mg na dobę.Gorąco prosze o opinię i przekazuję uszanowanie.

Maksymilian 2011-04-10, 13:48