Forum neurologiczne » Torbiele pajęczynówki, zmiany torbielowate » Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu

Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu

W większości rozumiem (google pomogło) to co zostało napisane na rozpoznaniu, niestety część jest jeszcze dla mnie zagadką. Przepiszę całą treść z wyniku:
*Wysoko przyt płacie czołowym oraz częsciowo w styku czołowo - ciemieniowym lewym nieregularna przestrzeń płynowa o wym 50mmx52mm70mm, sąsiadująca część płata czołowego i ciemieniowego o cechach zaniku - najbardziej torbiel pajęczynówki. Kościec w sąsiedztwie torbieli zcieńczały o cechach modelowania. Uogólnione korowe zaniki mózgu.
Poza tym w dwufazowym badaniu TK głowy nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózkgu i móżdżku. W drugiej fazie badania bez patalogicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń.
W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel? *

Badanie dotyczy mężczyzny 56 lat

Z tego co wyczytałem to te *uogólnione korowe zaniki mózgu* to jest coś normalnego i nie ma czym się przejmować.
*W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szczękowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel?* to również z tego co zrozumiałem nie jest nic poważnego, nie mniej chyba musi to zostać usunięte chirurgicznie ?

Niestety pierwsza część wyniku jest dla mnie zagadką - co oznacza ta przestrzeń płynowa? Jest to dość duże i trochę mnie to wystraszyło.

Grzegorz 2010-09-01, 12:33

Dziękuję za dokładny opis, który pomaga na udzielenie pełniejszej informacji.

Zmiana w zatoce szczękowej powinna zostać skonsultowana z laryngologiem. Jeśli występuje przewlekłe zapalenie zatok to jest ono wynikiem obecności polipa czy torbieli.
Opisana w CT przestrzeń płynowa jest torbielą pajęczynówki. Ponieważ czaszka człowieka to puszka, w której niewiele znajduje się dodatkowego miejsca, to torbiel, która posiada opisane rozmiary wywołuje objawy uciskowe. Stąd kość czaszki w tym miejscu jest nieco cieńsza, a ucisk na płat czołowy i ciemieniowy powoduje zanik korowy. Uogólnione zaniki związane są z wiekiem. Reszta opisu jest prawidłowa.
Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną, zwykle chory pozostaje pod obserwacją, w tym wypadku przy tak znacznych jej rozmiarach konieczny będzie zabieg operacyjny.

neuron 2010-09-03, 21:08