Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Przyczyny udaru mózgu

Przyczyny udaru mózgu

Badanie MR głowy
Sekwencje SE,FSE,FLAIR obrazy T21 i T2 zależne badanie angio-MR
Przebyte zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo-potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową (obszar unaczynienia lewj PCA) Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza
Wtórne poszerzenie trójkąta komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej
W wykonanym badaniu angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych wykazano dominującą lewą ACA


MIREK 35 2011-04-06, 19:53

Wynik badania nie podaje przyczyny udaru, najpewniej etiologia niedokrwienna związana z niestabilną blaszką miażdżycową. Ważną informacją jest występowanie czynników ryzyka.

neuron 2011-04-06, 22:54