Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Przejściowe ataki niedokrwienne TIA

Przejściowe ataki niedokrwienne TIA

Mam podejrzenie TIA przejściowe ataki niedokrwienne. Mam 30 lat. Co to jest? Czy jest to uleczalna choroba? Czym grozi? Jak przebiega leczenie?


Buziak 2011-05-02, 18:38

TIA, czyli przemijający atak niedokrwienny wywołany jest przerwą w dopływie tlenu do mózgu. Czynników mogących powodować taki stan jest wiele: zakrzepy w naczyniach zaopatrujących mózg, miażdżyca, nadpłytkowość, migotanie przedsionków. Najważniejsze jest leczenie choroby podstawowej, czyli nadpłytkowości lub zaburzeń krzepnięcia, migotania przedsionków. Oczywiście przy zaniedbanym lub zlekceważonym TIA ryzyko udaru mózgu jest znaczne.

neuron 2011-05-03, 10:52