Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Poszerzona przestrzeń okołonaczyniowa w strukturach głębokich po stronie lewej

Poszerzona przestrzeń okołonaczyniowa w strukturach głębokich po stronie lewej

Nie można wykluczyć ogniska hipodensyjnego naczyniopochodnego/poszerzona przestrzeń okołonaczyniowa w strukturach głębokich po stronie lewej.
Punktowe zwapnienie w prawej części komory IV.
Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony.
Przymózgowe przestrzenie płynowe poszerzone nad płatami czołowymi i szczeliny boczne.
Uwapnione blaszki miażdżycowe w syfonach tt. szyjnych wewnętrznych
Zgrubienia błony śluzowej w lewej zatoce szczękowej oraz w zachyłkach czołowych.
Kości sklepienia czaszki bez zmian ogniskowych.

Danka 2012-02-24, 13:44

Poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe są wariantem normy. Ponadto do różnicowania zmiany naczyniowe. Przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa.

neuron 2012-02-24, 23:29