Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Pojedyncze niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrazie T2

Pojedyncze niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrazie T2

W badaniu męża wykazano pojedyncze niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrazie T2. O czym świadczą te niespecyficzne ogniska? Co to jest obraz T2?


Auri71 2011-08-24, 10:54

Takie zmiany mogą mieć pochodzenie naczyniowe, czyli tworzyć się na tle niedokrwienia. Pod rozwagę należy wziąć także zmiany demieliniazcyjne np. sm. Obraz T2 wynika ze zmian ustawienia aparatu, co przekłada się na diagnostykę. I tak np. istota biała ukazywana jest w ciemniejszych barwach, a szara – w jaśniejszych.

neuron 2011-08-25, 23:39