Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej

Poniżej opis rezonansu. U lekarza będę w przyszłym tygodniu. Czy ciągłe zmęczenie i poczucie otumabnienia, ogłupienia mogą być z tym związane?

Badanie MR Głowy wykonano w sekwencji SE, FSE, (obrazy T1- i T2-zależne) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego.
Wykonano również sekwencją DWI-EPI.
Badanie MR głowy wykazuje w sąsiedztwie dolnej części robaka móżdżku ognisko o wymiarach 13x9mm, zmiana jest hiperintensywna w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR i hipointensywna w obrazach T1-zależnych o charakterze zmiany naczyniopochodnej. W sekwencji DWI-EPI nie wykazano obszaru ograniczonej dyfuzji, który wskazywał by na jej świerzy charakter, obraz przemawia za przebytą zmianą niedokrwienną. Po podaniu kontrastu nie wykazano cech patologicznego wzmocnienia.
Ponadto stwierdza się poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w obu okolicach ciemieniowo-potylicznych i skroniowych.
Część z tych obszarów wykazuje zaburzenia, ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI-EPI, zwłaszcza w prawej półkuli mózgu co wskazuje na ich aktywny charakter.
Obraz MR nie jest jednoznaczny, może odpowiadać zmianom zapalnym aktywnym i przebytym okołonaczyniowym. Nie można wykluczyć tła demielizacyjnego.
Poza tym stwierdza się prawidłową szerokość układu komorowego oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych

Ewelina 2010-05-13, 14:59

W opisie MRI nie stwierdzono poważnych patologii, opisano zmiany naczyniowe, które nie stanowią problemu klinicznego.

Tomoo 2010-05-21, 10:25