Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym

Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym

Witam
Otrzymałam taki opis badania. Proszę o opinię.
*Wykonano badanie MR głowy w sekwencjach SE T1 , T1 3D FSPGR ,FSE T2, FLAIR i DWI przeglądowe oraz SE T1 po podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych.

W istocie białej w lewym płacie czołowym ,w przyleganiu do rogu lewej komory bocznej ,ujawniono ok. 5x3mm zmianę o hyperintensywnym sygnale w obrazach T2-zależnych - odpowiadającą w pierwszym rzędzie ognisku niespecyficznej demielinizacji ( być może naczyniopochodnej ). Poza tym sygnał tkanki mózgowej prawidłowy. W DWI nie ujawniono ograniczenia dyfuzji. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości , o prawidłowym sygnale. Po dożylnym podaniu kontrastu nie ujawniono patologicznego podwyższenia sygnału w obrębie mózgowia. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, asymetryczny, lewa komora nieco szersza- w granicach wariantu rozwojowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości mozgu i w tylnej jamie nieposzerzona.*

Agnieszka 2010-10-06, 16:43

Wykryta zmiana jest niewielka i najprawdopodobniej jest zmianą naczyniopochodną wymagającą dalszej okresowej kontroli.

neuron 2010-10-09, 20:11

Dziękuję
Tak też i ja myślałam, czytają różne materiały dotyczące demielinizacji, ale Pani doktor szuka we mnie choroby. Obstawia boreliozę ponieważ zdarza mi się, że mam problem z widzeniem na oko, drętwienie ust i ręki, wszytko jednostronnie i w jednym czasie oraz w czasie trwania tych objawów mam problemy z rozumienie czytanego tekstu (w sumie 3 czy 4 takie zdarzenia) wynik testu western blot IgG 43,9 IgM 3,75. W moim rozumieniu podwyższone samo IgG nie świadczy o chorobie tyko o tym, że kiedyś miałam styczność z czymś co mogło być kleszczem ale nie koniecznie. (Termin wizyty w poradni chorób zakaźnych w kwietniu). Dodatkowo został przepisany mi lek Depakine Chrono 300, ale po przeczytaniu ulotki nie widzę związku tego leku z moim przypadkiem.
Proszę o dalszą opinię.
Dziękuję

Agnieszka 2010-10-13, 11:54

Witam.Proszę o opinię na temat tego wyniku.Opis
Badanie wykonano w sekwencjach T1 SE,T2 TSE,T2 TRIM dark-fluid oraz dyfuzyjnych.
W istocie białej okołokomorowej płatów ciemieniowych i czołowych widocznych jest kilka(6) ognisk demielinizacyjnych śr.do ok 7 mm najwieksze ognisko w prawym płacie ciemieniowym.
wskazana kontrola.prosze o opinię na ten temat. z góry dziekuję

Ola 2014-01-11, 20:54

Co mówi wynik ? MR. Pojedyncze ,b drobne obszary demielinizacji w istocie białej płatów czołowych śr.do 2 mm.

Adam. 2014-01-15, 12:11