Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku

Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku

MIRI mózgowia w sekwencji SE w obrazach T1,Pd iT2-założonych w trzech płaszczyznach-strzałkowej,czołowej i poprzecznychZnaczny zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku. Niewielki zanik
korowy w zakresie płatów czołowych i skroniowych .W zakresie istoty
białej mózgowia ,na pograniczu czołowo -ciemieniowym prawej półkuli
mózgu widoczne jest drobne ognisko o średnicy 5 mm hyperintensywne w obrazach T2-zależnych odpowiadające najpewniej drobnej zmianie naczyniopochodnej .
Układ komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne -nieco szerszy trzon komory bocznej prawej.

Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania?

Katarzyna 2011-02-11, 16:43

Zmiany zanikowe związane są najprawdopodobniej z wiekiem i zmianami naczyniopochodnymi, np. miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym. Dokładniej wyniki zinterpretuje neurolog, w zależności od przyczyny badania, objawów, chorób przewlekłych.

neuron 2011-02-11, 20:05

A czy to jest coś poważnego?

Katarzyna, 2011-02-14, 20:53

W badaniu nad trzonem komory bocznej prawej ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych opisywane o średnicy 10mm,wykazuje konfigurację typową dla plamki demielinizacyjnej.W badaniu bieżącym widoczne drobne punktowe ogniska podwyższonego w obrazach T2 zależnych widocznie w biegunie przednim obu płatów czołowych i podkorowo w obrebię prawego płata ciemieniowego ,niejednoznacznym charakterze do zróżnicowania pomiędzy zmianami niedokrewnymi a demielinizacyjnymi.Czy ten wynik na coś wskazuje ?

Renata 2011-03-03, 19:33