Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko hiperaktywne w płacie czołowym i móżdżku.

Ognisko hiperaktywne w płacie czołowym i móżdżku.

W zakresie istoty białej lewego płata czołowego widoczne pojedyncze ognisko ok. 0.3cm.,
hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR , niewidoczne w obrazach T1
zależnych. Podobna, pojedyncza zmiana do 0.4cm. obecna w lewej półkuli móżdżku. Ogniska
niespecyficzne , najprawdopodobniej o charakterze naczyniopochodnych zmian bliznowatych.
Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy.
Układ komorowy prawidłowej szerokości , w położeniu pośrodkowym.
W dostępnym ocenie zakresie wewnątrzczaszkowe odcinki nerwów czaszkowych bez
patologicznych zmian.


Czy mogłabym prosić o wyjaśnienie. Dodam, że w tym momencie mam paraliż twarzy drugi w ciągu 2 miesięcy poprzedzony ostrym bólem głowy i oczu. Strona prawa jest słabsza niż lewa, występuje ból nogi oraz mrowienie w stopie.

Monika 2017-01-26, 16:50