Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych

Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych

Pojedyncze drobne ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych
W strukturach mózgowia i móżdżku bez zmian
Bez cech restrykcji dyfuzji
Uk. komorowy bez przemieszczeń,nieco poszerzony
Obraz przymózgowych przestrzeni płynowych bez nieprawidlosci
Kąty mostowo-móżdżkowe i kompleksy nerwów w normie
polipowate zgrubienie sluzówki w zatokach szczękowych
proszę o opis-dziekuje


Robert 2013-03-07, 13:09