Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w obszarach jąder podstawy

Ogniska naczyniopochodne w obszarach jąder podstawy

W opisie T.K. głowy jest informacja : * W obszarach jąder podstawy widoczne są pojedyncze drobne ogniska naczyniopochodne.
Linijne zgrubienie błony sluzowej w sitowiu i objętej badaniem górnej częsci zatoki szczękowej lewej.


Jan . 2012-11-12, 20:56