Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu

Moja mama (wiek 76 lat) odczuwała zachwiania równowagi i została skierowana na badanie rezonansu.
Opis: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE, FSE, Fiesta i FLAIR, obrazy T1 i T2-zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu.
Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI.
Kąty mostowo-móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowych. Kompleksy nerwow VII i VIII obustronnie prawidłowe w obrazie MR. Struktury błędnika błoniastego (przedsionek, kanały półkoliste i ślimak) przedstawiają się obustronnie prawidłowo w obrazie MR.
Prawidłowy sygnał w obrębie wyrostków sutkowatych.
Przestrzenie płynowe mózgowia w normie.
Złącza czaszkowo-kręgosłupowe w normie.
Zatoki przynosowe zasadniczo prawidłowo powietrzne.
Hyperstosis frontalis.
Bardzo proszę o wyjaśnienie co oznacza opis, na czym może polegać leczenie i do lekarza jakiej specjalności powinniśmy się udać (prowadzącym jest otolaryngolog)

Dorota 2011-01-31, 10:33

Hyperstosis frontalis oznacza nadmierny rozrost kości czołowych.

Gabi 2011-02-09, 11:26

Proszę o interpretację następującego wyniku tomografii komputerowej:

Układ komorowy ułożony pośrodkowo, symetryczny, nieposzerzony. W strukturach głębokich obu półkul mózgu dyskretne ogniska naczyniopochodne. Niewielkie zaniki korowe uogólnione. W naczyniach mózgowych na podstawie czaszki zwapnienia.

Gosia 2012-09-08, 22:20

*Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE i obrazach T1, T2, pd- zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych.
W badaniu MR głowy uwidoczniono:
Liczne drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, położone w istocie białej najpewniej o charakterze naczyniopochodnym. Poza tym półkule mózgu i móżdżku bez ognisk patologicznych.
Pień mózgu prawidłowy.
Układ komorowy prawidłowej szerokości nieprzemieszczony, symetryczny.
Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie.
Okolica przysadki mózgowej oraz okolica nadsiodłowa prawidłowe.
Kompleksy nerwów VII i VIII-ych nieposzerzone. *

Niepokojący dla mnie jest zapis *Liczne drobne ogniska ...* czy to coś groźnego. Małżonka miewa niekiedy problemy z pamięcią.

Krzysztof 2012-10-15, 20:38