Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w istocie białej podkorowo obustronnie z okresu okołoporodowego

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej podkorowo obustronnie z okresu okołoporodowego

*Badanie MR mózgu w trzech płaszczyznach, w sekwencjach SE T1,
frFSE T2, T2 FLAIR, DWI, GRE, 3D T1.
Drobne hyperintensywne pojedyncze ogniska w istocie białej podkorowo obustronnie - najpewniej naczyniopochodne z okresu okołoporodowego. Poza tym mózg i mózdżek bez zmian ogniskowych i zaburzeń intensywności sygnału. Układ komorowy symetryczny. Przymózgowe przestrzenie płynowe nieposzerzone. Mielinizacja w granicach normy wieku.*
chłopiec 4 lata

Bardzo proszę o wyjaśnienie tego wyniku.


Dorota 2013-03-02, 21:37