Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej

Nieliczne,drobne obszary hiperintensywne w obrazach RLAIR i T2 zależnych w obrebie istoty białej okołokomorowej obu półkul mózgu,mogące odpowiadać ogniskom naczynipochodnym.Asymetria układu komorowego- lewa komora boczna nieco szersza od prawej.Rowki sklepistości ipozostałe przestrzenia płynowe okołomózgowe prawidłowe.Przysadka struktrury podwzgórza iokolicy skrzżowania nerwów wzrokowych,a także kątów mostkowo- móżdżkowych wraz z kompleksami nerwów VII-VIII bez widocznych zmian.


Elżbieta 2011-06-26, 19:36

Ogniska naczyniopochodne mogą być wynikiem nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy. Ważne są występujące objawy, które należy skorelować z wynikiem.

neuron 2011-06-27, 23:17